Книжки по сільському господарству

Номенклатура ґрунтів

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Номенклатура ґрунтів — це назва ґрунтів залежно від їх властивостей та місця у класифікації.
В. В.Докучаєв і М.М.Сибірцев створили наукову генетичну номенклатуру ґрунтів. За основу, враховуючи характерні властивості верхніх горизонтів ґрунту, вони взяли російські народні назви. Так появились терміни для генетичних типів: підзол, сірі лісові ґрунти, чорнозем, бурі ґрунти, сіроземи, жовтоземи, каштанові та коричневі ґрунти і т.д.
Частина типів ґрунту була названа за місцем їхнього розвішування в ландшафті та в просторі: болотні, лучні, тундрові, арктичні. Для номенклатури ґрунтів застосовують терміни, що визначають характерні властивості ґрунту: солончак, солонець, солодь, торф'яно-глейовий ґрунт тощо.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.