Книжки по сільському господарству

Мінералогічний склад ґрунтів

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Механічні елементи ґрунту залежно від походження та розмірів поділяють на дві групи. Першу з них становлять зерна первинних мінералів, тобто дрібних уламків щільних порід різного походження, що руйнуються при вивітрюванні. До другої групи належать тонкодисперсні вторинні мінерали, переважно глинисті що постійно утворюються внаслідок трансформації первинних мінералів під час вивітрювання і ґрунтоутворення.
Первинні мінерали майже цілком зосереджені в гранулометричних фракціях розміром понад 0,001 мм. Вони становлять 90- 98% маси дрібнозему пісків, 50-80% - суглинків, 10-12% - глин.
Серед первинних мінералів у ґрунтах переважає кварц БіО (40-60% і більше), для якого характерні значна механічна міцність і стійкість проти хімічного вивітрювання. З оксидів, крім кварцу, у ґрунті в невеликих кількостях є магнетит Ре304, гематит Яе О рутил Ті02. Частка силікатів серед первинних мінералів коливається в межах 5-10%. Крім того, в ґрунті зустрічається авгіт, рогова обманка, олівін та ін. Силікати порівняно легко руйнуються.
Алюмосилікати представлені польовими шпатами і слюдами. Серед польових шпатів найчастіше трапляються ортоклаз та мікроклин — мінерали, які важко руйнуються при механічному подрібненні, однак порівняно з кварцом вони менш стійкі проти хімічного вивітрювання. Загальний їх вміст досягає 20% і більше. З-поміж слюд найпоширеніші мусковіт і біотит. Слюди легко подрібнюються при вивітрюванні, відносно стійка проти хімічного вивітрювання лише біла слюда. Вміст слюд у ґрунті досягає 10%.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.