Книжки по сільському господарству

Галич. Сільськогосподарське дорадництво

Галич О.А. Сосновська О.О.Сільськогосподарське дорадництво.Навч.посібник.- К.:Центр учбової літератури, 2007 - 368с.

Навчальний посібник «Сільськогосподарське дорадництво» розроблено відпо­відно до сучасних потреб аграрної політики України, Закону України „Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», методичних рекомендацій з проведен­ня кваліфікаційного іспиту фахівців, які мають бажання на професійному рівні проводити дорадчу діяльність (для вищих аграрних закладів Мінагрополітики України), що затверджені директором департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 10.04.2006 р. і передбачає активну творчу самостійну роботу студентів.Основна мета навчального посібни­ка - сформувати у студента систему знань і навичок з сільськогосподарського дорадництва, підкреслити роль спеціалістів аграрного профілю як консультантів.