Книжки по сільському господарству

Науменко. Фізіологія сільськогосподарських тварин

Науменко В.В.Дячинський А.С.Демченко В.Ю.Дерев'янко І.Д.Фізіологія сільськогосподарських тварин:Підручник.-2-ге вид.,перероб.і допов./За ред.І.Д.Дерев'янко,А.С.Демченко.-К.:Центр учбової літератури,2009.-568с.

У підручнику стисло, на сучасному науковому рівні викладено основні фізіологіч­ні процеси сільськогосподарських тварин кровообіг, травлення, дихання, обмін речовин та енергії, розмноження, виділення, лактація Показано нейрогуморальні регуляторні механізми організму тварин. Значну увагу приділено фізіології м'язів і нервів, цен­тральній нервовій системі, вищій нервовій діяльності, аналізаторам (органам чуття).

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти III—IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Технологія вироб­ництва і переробки продукції тваринництва».