Книжки по сільському господарству

Гудзь. Землеробство

Гудзь В.П.,Примак І.Д.,Будьонний Ю.В.,Танчик С.П. Землеробство:Підручник.2-ге вид.перероб.та доп./За ред.В.П.Гудзя.-К.:Центр учбової літератури,2010.-464с.

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умо­ви життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання; обробіток ґрунту і захист його від ерозії; сівба сільськогосподарських культур; системи землеробства.

Для викладачів і студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних сільськогосподарських закладів. Може бути корисним для керівників і спеціалістів аграрного виробництва.